Ιατρικά θέματα

Διαβάστε τα τελευταία μας ιατρικά άρθρα.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ MRI ΣΤΟΝ ΟΡΘΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

/
Τα τελευταία 30 χρόνια έχει συντελεστεί…

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟY

/
Η νεοεπικουρική χημειοακτινοθεραπεία,όπου…