Τι είναι η κοιλιοκήλη;

Ως κοιλιοκήλη χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε κήλη της κεντρικής κοιλιακής χώρας. Μια κήλη είναι αποτέλεσμα της πρόπτωσης ενός ενδοκοιλιακού σπλάχνου (π.χ. εντέρου) ή λιπώδους ιστού μέσω ενός χάσματος του κοιλιακού τοιχώματος. Οι κήλες προκύπτουν εξαιτίας της αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης και της εξασθένισης του μυϊκού τοιχώματος της κοιλιάς.

Στον ασθενή, η κοιλιοκήλη γίνεται αντιληπτή ως ένα μικρό ή μεγάλο εξόγκωμα κάτω από το δέρμα της περιοχής.

Κατηγοριοποίηση κοιλιοκηλών

Ανάλογα με το σημείο στο οποίο εντοπίζονται, οι κοιλιοκήλες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Ομφαλοκήλη Θέση: Η ομφαλοκήλη εμφανίζεται στον ομφαλό ή στην περιοχή γύρω από αυτόν.

Συχνότητα: Περίπου το 15% των κηλών πρόκειται για ομφαλοκήλη, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς είναι γυναίκες.

Ηλικίες: Εμφανίζεται συχνά σε νεογνά, ωστόσο τείνει να εξαφανίζεται όσο εκείνα μεγαλώνουν. Στους ενήλικες εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες.

Επιγαστρική Κήλη / Κήλη λευκής γραμμής Θέση: Εμφανίζεται μεταξύ του στέρνου και του ομφαλού.

Συχνότητα: Περίπου 2 – 2,5% των περιπτώσεων κήλης κυρίως σε γυναίκες.

Ηλικίες: Οι περισσότεροι ασθενείς είναι μεταξύ 30 – 50 ετών.

Μετεγχειρητική Κήλη Θέση: Εμφανίζεται στο σημείο όπου έχει προηγηθεί χειρουργική τομή.

Συχνότητα: Περίπου 10% των περιπτώσεων κήλης αφορούν μετεγχειρητική κήλη τόσο σε άνδρες όσο και γυναίκες.

Ηλικίες: Αφορά σε όλες τις ηλικίες εφόσον ο ασθενής έχει χειρουργηθεί στο παρελθόν.

Πλάγια Κοιλιοκήλη / Κήλη Spiegel Θέση: Κάτω από τον ομφαλό (δεξιά ή αριστερά).

Συχνότητα: Είναι ένα σπάνιο είδος κήλης. Συχνά μοιάζει με τη βουβωνοκήλη, λόγω της θέση της.

Ηλικίες: Εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες ηλικίας από 30 ετών και πάνω.

Κοιλιοκήλη: Επιβαρυντικοί παράγοντες

Μια κήλη συνήθως προκύπτει εξαιτίας της αδυναμίας του κοιλιακού τοιχώματος σε κάποιο σημείο. Όταν η πίεση στο εσωτερικό της κοιλιάς αυξηθεί, δημιουργείται ρήξη στο τοίχωμα και από το σημείο εκείνο βρίσκει δίοδο το τμήμα του σπλάχνου ή του ιστού.

Οι παράγοντες που αυξάνουν την ενδοκοιλιακή πίεση μπορεί να είναι:

  • Η βαριά χειρωνακτική εργασία
  • Η χρόνια δυσκοιλιότητα
  • Η παχυσαρκία
  • Οι πολλαπλές εγκυμοσύνες
  • Ο χρόνιος βήχας
  • Η ηλικία: Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν κοιλιοκήλη

Τι κινδύνους μπορεί να υποκρύπτει μια κοιλιοκήλη;

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει, εάν η κήλη δεν διαγνωσθεί και θεραπευθεί άμεσα, είναι η περίσφιξη του περιεχομένου της. Η περίσφιξη ουσιαστικά αφορά στον μόνιμο εγκλωβισμό του ενδοκοιλιακού σπλάχνου εκτός του κοιλιακού τοιχώματος. Αυτό το γεγονός μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε νέκρωση του σπλάχνου.

Ποια είναι η θεραπεία για τις κήλες;

Η αντιμετώπιση της κήλης είναι μόνο χειρουργική. Μια κοιλιοκήλη μπορεί να αντιμετωπιστεί με ανοιχτή χειρουργική επέμβαση ή με τη χρήση ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων, όπως είναι η λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική. Ο Χειρουργός, αφού λάβει υπόψη το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και τις προσωπικές του ανάγκες προτείνει τη θεραπεία που του ταιριάζει περισσότερο.

Ανοιχτή επέμβαση για την αποκατάσταση κηλών

Μια μέθοδος που χρησιμοποιείται πλέον όλο και λιγότερο – εξαιτίας των μειονεκτημάτων της – είναι η ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Πρόκειται για την κλασσική μέθοδο, κατά την οποία πραγματοποιείται μια μεγάλη τομή για την επιδιόρθωση της κήλης. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η κήλη είναι μεγάλη σε μέγεθος ή ο ασθενής δεν μπορεί να υποβληθεί σε λαπαροσκοπική ή ρομποτική επέμβαση.

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκήλης

Οι κήλες του κοιλιακού τοιχώματος μπορούν να αντιμετωπιστούν λαπαροσκοπικά.

Ενδοσκοπική μέθοδος eTEP: Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο με πολλαπλά πλεονεκτήματα έναντι της παραδοσιακής ανοιχτής χειρουργικής. Στην τεχνική eTEP, τα πλέγματα τοποθετούνται ενδιάμεσα των κοιλιακών τοιχωμάτων, χωρίς να απαιτείται είσοδος εντός της κοιλιακής χώρας. Έτσι, αποφεύγονται οποιεσδήποτε επιπλοκές που θα μπορούσαν να προκύψουν από τυχόν επαφή των χειρουργικών εργαλείων με τα ενδοκοιλιακά όργανα.

Μετεγχειρητικά, ο πόνος που αισθάνεται ο ασθενής είναι ελάχιστος, ενώ το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό.

Ο Γενικός Χειρουργός Γεώργιος Πανούσης είναι Αναπληρωτής Διευθυντής ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ. Ο ιατρός αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύθηκε στη Γενική Χειρουργική. Έκτοτε παρακολουθεί πλήθος σεμιναρίων, ώστε να ενημερώνεται σχετικά με τις πλέον σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές. Παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον στη χειρουργική των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος και έχει πολυετή εμπειρία στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον ειδικό!