eisfrisi-onyxos

Τι είναι η είσφρυση όνυχος;

Η είσφρυση όνυχος είναι μια πάθηση των νυχιών που εμφανίζεται κυρίως στο νύχι του μέγα δάκτυλου. Κατά τη συγκεκριμένη πάθηση, το νύχι εισχωρεί εις βάθος στο δέρμα, με αποτέλεσμα να φλεγμαίνει. Ο ασθενής αισθάνεται οξύ πόνο στην περιοχή της φλεγμονής, ο οποίος συνοδεύεται από οίδημα, συλλογή και εκροή πύου.

Ποια άτομα επηρεάζει περισσότερο η είσφρυση όνυχος;

Η είσφρυση όνυχος παρουσιάζεται συνήθως στους εφήβους και νεαρούς ενήλικες, ως αποτέλεσμα της ταχείας ανάπτυξης που δεν συνοδεύεται από την χρήση κατάλληλων υποδημάτων. Είναι, επίσης, αρκετά συχνή η εμφάνισή της κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, λόγω της συνεχούς καταπόνησης, της ελλιπούς τοπικής υγιεινής και των ακατάλληλων υποδημάτων (στρατιωτικά άρβυλα). Βέβαια, δεν αποκλείονται άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς έχει παρατηρηθεί πως η συχνότητα της εμφάνισης της πάθησης αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας.

Ποια είναι τα συμπτώματα της είσφρυσης όνυχος;

Το κύριο σύμπτωμα είναι η αίσθηση πίεσης και ο πόνος, ο οποίος γίνεται ανυπόφορος ειδικότερα όταν ο πάσχων φοράει στενό παπούτσι. Σε περίπτωση φλεγμονής, παρατηρείται και έκκριση ορώδους, οροαιματηρού ή και πυοαιματηρού υγρού. Η καλλιέργεια αυτού του υγρού αποκαλύπτει το μικρόβιο που προκάλεσε την φλεγμονή και δείχνει πια αντιβίωση μπορεί να είναι αποτελεσματική.

Ποια είναι τα αίτια της πάθησης;

  • Πολύ κοντό κόψιμο των νυχιών, ειδικά στις γωνίες. Ίσως η πιο συχνή αιτία που προκαλεί είσφρυση όνυχος.
  • Συγγενείς αιτίες (αυξημένη κυρτότητα ονύχων)
  • Χρήση στενών υποδημάτων (ακατάλληλα παπούτσια )
  • Τραυματισμοί της περιοχής. Συνήθως προκαλούνται από πολύ στενά υποδήματα.
  • Παθήσεις του μεγάλου δακτύλου

Ποια είναι η θεραπεία που ακολουθείται;

Σε περίπτωση εμφάνισης της παθογένειας, ο ασθενής καλείται να επισκεφτεί έναν εξειδικευμένο Γενικό Χειρουργό που θα προτείνει μια εξατομικευμένη θεραπεία. Η ριζική λύση για το πρόβλημα για την είσφρυση όνυχος βασίζεται στην άρση του μηχανισμού της παθογένειας, η οποία είναι μηχανική. Σκοπός είναι να πραγματοποιηθεί η έμπαρση του πλάγιου τμήματος του όνυχος στον ιστό του δακτύλου και γένεση της παθολογίας της είσφρυσης.

Πώς γίνεται η ονυχεκτομή;

Η ονυχεκτομή αποτελεί μια μέθοδο ριζικής αντιμετώπισης της είσφρυσης όνυχος. Σε πρώτη φάση πραγματοποιείται εκτομή του υπερτροφικού κοκκιώδους ιστού, καθώς επίσης και εκτομή του τμήματος του εισφρυόμενου όνυχος. Έπειτα, ο Γενικός Χειρουργός προχωρά στη ριζική αφαίρεση της υποκείμενης ρίζας σε ευθεία γραμμή και τέλος στη συρραφή του τραύματος για επούλωση κατά πρώτο σκοπό. Στον ίδιο χρόνο, μπορεί να γίνει η αποκατάσταση στην περίπτωση που στο ίδιο δάκτυλο η είσφρυση συμβαίνει και από τις δύο πλευρές. Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι μικρός και διαρκεί περίπου ένα 24ωρο.

Ποια είναι τα στάδια αποκατάστασης μετά την ονυχεκτομής;

Τα στάδια αποκατάστασης μετά την ονυχεκτομή είναι:

  • Περιορισμός της βάδισης για ένα 24ωρο
  • Αλλαγή του χειρουργικού τραύματος μετά από 2 ημέρες
  • Αφαίρεση των ραμμάτων μετά από 8 ημέρες

Ποια είναι τα αποτελέσματα της ονυχεκτομής;

Τα αποτελέσματα, τόσο τα άμεσα όσο και τα απώτερα, είναι άριστα. Η χρήση του μέλους ακόμη και με εφαρμογή στενών υποδημάτων ή την ενασχόληση με επίπονα αθλήματα είναι ευχερής και γρήγορη σε αντίθεση με άλλες μεθόδους. Η επούλωση δίδει ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα, με μικρό περιορισμό στο πλάτος του όνυχος, το οποίο από τη χειρουργημένη πλευρά αναπτύσσεται σε ευθύ πλάγιο όριο και αποκλείει την υποτροπή της πάθησης.

Ο Γενικός Χειρουργός Γ. Πανούσης διαθέτει πολυετή εμπειρία στις χειρουργικές επεμβάσεις και αντιμετωπίζει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, παρέχοντας εξατομικευμένες θεραπείες για τον ασθενή.