βιοψία λεμφαδένων

Τι είναι η βιοψία λεμφαδένων;

Η βιοψία λεμφαδένων είναι η αφαίρεση ιστού του λεμφαδένα για τον οποίο υπάρχει υποψία κακοήθειας. Ο ιστός δίνεται προς διερεύνηση στο εργαστήριο και ανάλογα με το αποτέλεσμα, ο ιατρός προτείνει την κατάλληλη για τον ασθενή θεραπεία.

Τι είναι οι λεμφαδένες;

Οι λεμφαδένες είναι ένα από τα όργανα του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου. Ενώ ο ρόλος τους είναι να λειτουργούν ως «φίλτρα» για τον οργανισμό, πολλές φορές σε αυτούς αναπτύσσονται διάφορες παθήσεις. Συνήθως, παρατηρείται φλεγμονή, η οποία πρέπει να εξεταστεί άμεσα, ώστε να διαγνωσθεί εάν η πρόκειται ή όχι για κάποια κακοήθεια.

Βιοψία λεμφαδένων ως μέρος της διάγνωσης

Ένας από τους λόγους για τον οποίο πραγματοποιείται βιοψία λεμφαδένων είναι η διάγνωση. Έτσι, πολλές φορές ο χειρουργός μπορεί να κληθεί να βοηθήσει στη διάγνωση ενός υπό διερεύνηση προβλήματος, όπου εμφανίζονται συμπτώματα αγνώστου αιτιολογίας. Συχνά, η μόνη πληροφορία είναι η ύπαρξη διογκωμένων ενδοκοιλιακών λεμφαδένων. Ενδέχεται ακόμα η διόγκωση λεμφαδένων να είναι ένα τυχαίο εύρημα που αποκαλύπτεται σε μια ακτινολογική εξέταση για άλλο λόγο.

Ποιες είναι οι ενδείξεις για τη βιοψία λεμφαδένων;

Οι συνήθεις ενδείξεις για τη διενέργεια βιοψίας είναι οι εξής:

  • πυρετός αγνώστου αιτιολογίας
  • σταδιοποίηση λεμφωμάτων
  • σταδιοποίηση καρκίνου παγκρέατος
  • αφαίρεση τυχαίως ανευρισκόμενων διογκωμένων λεμφαδένων

Η συμβολή του χειρουργού στη βιοψία λεμφαδένων

Ένας εξειδικευμένος Γενικός Χειρουργός γνωρίζει πολύ καλά να εφαρμόζει τη λαπαροσκοπική μέθοδο, τόσο ως διαγνωστική όσο και ως χειρουργική μέθοδο. Σε αυτή την περίπτωση, με τη λαπαροσκοπική μέθοδο ο ιατρός μπορεί να λάβει υλικό είτε εντός της κοιλίας είτε οπισθοπεριτοναϊκά. Έπειτα, το υλικό αυτό θα σταλεί για ιστολογική εξέταση.

Πώς πραγματοποιείται η βιοψία;

Αρχικά, πραγματοποιείται μια μικρή οπή (1 cm) στον ομφαλό και γίνεται εμφύσηση διοξειδίου του άνθρακα στον χώρο της κοιλίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κοιλία να «φουσκώνει» και ο χειρουργός να έχει καλύτερη εικόνα του χειρουργικού πεδίου. Με τη βοήθεια κάμερας επιτυγχάνεται η δυνατότητα παρατήρησης στο χειρουργικό πεδίο με μεγέθυνση 10 – 15 φορές. Με αυτό τον τρόπο, η επέμβαση εκτελείται με ακρίβεια, καθαρότητα και με ελάχιστο τραυματισμό παρακείμενων οργάνων.

Έπειτα, μέσω άλλων μικρότερων οπών (περίπου 0,5 cm έκαστη), εισάγονται λεπτά ειδικά εργαλεία. Με τη χρήση αυτών, ο χειρουργός μπορεί να αφαιρέσει τους «ύποπτους» λεμφαδένες και να τους δώσει προς βιοψία. Το υλικό που συλλέγεται τοποθετείται εντός ενός ειδικού σάκου.

 

Ο Γενικός Χειρουργός Γ. Πανούσης έχει πολυετή εμπειρία στη διεξαγωγή λαπαροσκοπικών επεμβάσεων. Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και έχει εκπαιδευτεί στις πλέον σύγχρονες λαπαροσκοπικές τεχνικές. Σήμερα κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή της ΣΤ’ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ» και αντιμετωπίζει καθημερινά διάφορα δύσκολα περιστατικά. Μπορείτε σίγουρα να τον εμπιστευθείτε για να πραγματοποιήσει με ακρίβεια και ασφάλεια μια διαγνωστική λαπαροσκόπηση για τη βιοψία λεμφαδένων.