ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΟΧΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΣΤΡΟΦΗ;

ΣΚΟΠΟΣ:παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της μελέτης από τη Γαλλία,που σκοπός της είναι να αποδείξει την ασφάλεια ή μη της τοπικής εκτομής χαμηλών όγκων του ορθού που κλινικά παρουσιάζουν πλήρη υποστροφή μετά τη χορήγηση νεοεπικουρικής χημειοακτινοθεραπείας.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ:σε 202 ασθενείς που έλαβαν νεοεπικουρική θεραπεία 33(16%),παρουσίασαν κλινικά πλήρη υποστροφή.Από αυτούς 20 αντιμετωπίσθηκαν με τοπική εκτομή(λόγω ειδικών συνθηκών ή επιθυμίας των ασξθενών) ενώ 13 με την κλασική ΤΜΕ.Επί πλέον 40 ασθενείς από τους 202,που υποβλήθηκαν σε ΤΜΕ ήταν ypT0-Tis-T1 και ελέχθηκαν τα παρασκευάσματα για Ν+ και για καρκινικές εναποθέσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε τοπική εκτομή και κλινικά είχαν πλήρη υποστροφή,ypT0-Tis-T1 ήταν 15/20 ήτοι 75%,ενώ από αυτούς που υποβλήθηκαν σε ΤΜΕ με κλινικά επίσης πλήρη υποστροφή,ypT0-Tis-T1 ήταν 7/13 ήτοι 54%.Επίσης από αυτούς που μετά την ΤΜΕ (ασθενείς που κλινικά δεν είχαν πλήρη υποστροφή)εμφάνισαν ypT0-Tis-T1,4(10%) είχαν θετικούς λεμφαδένες ή καρκινικές εναποθέσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:σε χαμηλούς όγκους του ορθού με κλινικά πλήρη υποστροφή κατόπιν χημειοακτινοθεραπείας,η τοπική εκτομή παρουσιάζει το κίνδυνο 25%των ασθενών να είναι ypT2-T3.Επιπλέον σε ασθενείς μετά τη ΤΜΕ,που είναι ypT0-Tis-T1,έχουν πιθανότητα 10% να είναι Ν+ ή να φέρουν καρκινικές εναποθιέσεις.Συμπερασματικά,ασθενείς που υποβάλλονται σε τοπική εκτομή μετά χημειακτινοθεραπεία εκτίθενται σε σε πιθανώς μη επαρκή ογκολογική αντιμετρώπιση.

Debore and Al,Beanjon Hospital,ParisVII University-Clichy

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *