ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΘΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟY

Η νεοεπικουρική χημειοακτινοθεραπεία,όπου ενδείκνυται,έχει μειώσει σημαντικά τα ποσοστά της τοπικής υποτροπής στα επίπεδα του 5%.Δυστυχώς όμως η συστηματική νόσος είναι αυτή που αποτελεί τη βασική αιτία θανάτου στους ασθενείς με καρκίνο του ορθού και φθάνει έως το 25%.

Για το λόγο αυτό,έχουν προταθεί η εισαγωγική χημειοθεραπεία σε τρεις κύκλους και στη συνέχεια χημειοακτινοθεραπεία και ΤΜΕ ή χημειοθεραπεία μόνο και ΄wait and see΄εαν πραγματικά υπάρχρει πλήρης ανταπόκριση.

Με τις νέες αυτές στρατηγικές φαίνεται ότι επιτυγχάνεται σε καλύτερα ποσοστά πλήρης ανταπόκριση του όγκου και πετυχαίνοντας πλήρη ανταπόκριση,βελτιώνεται το διάστημα ελεύθερης νόσου(DFS) καθώς και η συνολική επιβίωση(OS),ενώ ως γνωστό αποτελεί και ένα καλό προγνωστικό δείκτη ελέγχου της συστηματικής νόσου.

Η μεγαλύτερη δουλειά σήμερα είναι στη βελτίωση των απεικονιστικών μεθόδων ώστε να γίνεται όσο πιο ασφαλώς η εκτίμηση της πλήρους ανταπόκρισης του όγκου(pCR),για να μπορέσουν να εφαρμοστούν μέθοδοι ελάχιστης παρέμβασης(τοπική εκτομή) ή μη παρέμβασης(wait and see) που σαφώς εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τη ΤΜΕ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *